Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
Polityka prywatności | Anna Sarnowska Studio
Obserwuj nas:
Obserwuj nas:

Polityka prywtności

Od dnia 25 maja 2018 r. zmieniają się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Administrator danych
Administratorem Pani danych będzie:
PPUH Anna, Anna Sarnowska, Ul. Lidzbarska 3, 09-300 Żuromin
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: PPUH ANNA Anna Sarnowska, Ul. Lidzbarska 37, 09-300 Żuromin lub Studio Anna Sarnowska, Ul. Jana Pawła II 43A, Pasaż Muranów , lok. 32A Warszawa
• drogą elektroniczną na adres: studio@annasarnowska.com
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług.
Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy także Pani dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PPUH ANNA Anna Sarnowska, którym jest:
• rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;
• dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia powyższych umów;
Okres przechowywania danych osobowych
Przechowujemy Pani dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy
Odbiorcy danych
Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Pani danych osobowych
Przysługują Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do Pani danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Pani danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Pani danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do przenoszenia Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani lub na podstawie Pani zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami: PPUH ANNA Anna Sarnowska, Ul. Lidzbarska 37, 09-300 Żuromin.
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
Czy musi Pani podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest/było dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia/realizacji umowy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

error: Zawartość objęta prawami autorskimi